Island

Island har en befolkning på 0,32 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 100 000 km2. Forventet levealder er 82 år, og med BNP per kapita på USD 59976, klassifiseres landet som et høyinntektsland. Landets BNP vokste i 2016 med 7,2%, og var på totalt USD 20 milliarder (nominelt).
Island ligger på 20. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 189 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Island på en 13. plass, ut av 167 land.
Norsk eksport til Island i 2016 var på NOK 3,677 milliarder. Samme år importerte Norge varer fra Island til en verdi av NOK 1,841 milliarder.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Åpen
OECD landgruppe
0
Ease of doing business
20

Norsk utenrikshandel med Island