Island

Island har en befolkning på 0,33 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 100 000 km2. Forventet levealder er 82 år, og med BNP per kapita på USD 66944, klassifiseres landet som et høyinntektsland. Landets BNP vokste i 2019 med 1,9%, og var på totalt USD 24,1 milliarder (nominelt).
Island ligger på 26. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 190 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Island på en 17. plass, ut av 180 land.
Norsk eksport til Island i 2020 var på NOK 4,452 milliarder. Samme år importerte Norge varer fra Island til en verdi av NOK 2,034 milliarder.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Åpen
OECD landgruppe
0
Ease of doing business
26

Norsk utenrikshandel med Island