Island

Island har en befolkning på 0,32 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 100 000 km2. Forventet levealder er 82 år, og med BNP per kapita på USD 70056, klassifiseres landet som et høyinntektsland. Landets BNP vokste i 2017 med 3,6%, og var på totalt USD 23,9 milliarder (nominelt).
Island ligger på 21. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 190 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Island på en 13. plass, ut av 180 land.
Norsk eksport til Island i 2017 var på NOK 4,518 milliarder. Samme år importerte Norge varer fra Island til en verdi av NOK 2,906 milliarder.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Åpen
OECD landgruppe
0
Ease of doing business
21

Norsk utenrikshandel med Island