Irland

Irland har en befolkning på 4,5 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 68 000 km2. Forventet levealder er 80 år, og med BNP per kapita på USD 61606, klassifiseres landet som et høyinntektsland. Landets BNP vokste i 2016 med 5,2%, og var på totalt USD 294 milliarder (nominelt).
Irland ligger på 18. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 189 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Irland på en 18. plass, ut av 167 land.
Norsk eksport til Irland i 2016 var på NOK 11,695 milliarder. Samme år importerte Norge varer fra Irland til en verdi av NOK 4,447 milliarder.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Åpen
OECD landgruppe
0
Ease of doing business
18

Norsk utenrikshandel med Irland