Irland

Irland har en befolkning på 4,5 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 68 000 km2. Forventet levealder er 80 år, og med BNP per kapita på USD 69330, klassifiseres landet som et høyinntektsland. Landets BNP vokste i 2017 med 7,8%, og var på totalt USD 333,7 milliarder (nominelt).
Irland ligger på 23. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 190 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Irland på en 19. plass, ut av 180 land.
Norsk eksport til Irland i 2017 var på NOK 9,852 milliarder. Samme år importerte Norge varer fra Irland til en verdi av NOK 5,83 milliarder.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Åpen
OECD landgruppe
0
Ease of doing business
23

Norsk utenrikshandel med Irland