Irland

Irland har en befolkning på 4,7 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 68 000 km2. Forventet levealder er 81 år, og med BNP per kapita på USD 78660, klassifiseres landet som et høyinntektsland. Landets BNP vokste i 2019 med 5,5%, og var på totalt USD 388,6 milliarder (nominelt).
Irland ligger på 24. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 190 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Irland på en 20. plass, ut av 180 land.
Norsk eksport til Irland i 2020 var på NOK 5,386 milliarder. Samme år importerte Norge varer fra Irland til en verdi av NOK 4,883 milliarder.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Åpen
OECD landgruppe
0
Ease of doing business
24

Norsk utenrikshandel med Irland