Hviterussland

Hviterussland har en befolkning på 9,4 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 202 000 km2. Forventet levealder er 71 år, og med BNP per kapita på USD 4989, klassifiseres landet som et høyere mellominntektsland. Landets BNP falt i 2016 med -2,6%, og var på totalt USD 47,4 milliarder (nominelt).
Hviterussland ligger på 37. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 189 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Hviterussland på en 107. plass, ut av 167 land.
Norsk eksport til Hviterussland i 2016 var på NOK 1,151 milliarder. Samme år importerte Norge varer fra Hviterussland til en verdi av NOK 904 millioner.
Kortsiktige garantier
Sak for sak
Langsiktige garantier
Lukket
OECD landgruppe
7
Ease of doing business
37

Premiekalkulator

GIEK er lukket på nye garantier, og minimumspremie er ikke tilgjengelig

Norsk utenrikshandel med Hviterussland