Hviterussland

Hviterussland har en befolkning på 9,4 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 202 000 km2. Forventet levealder er 73 år, og med BNP per kapita på USD 6663, klassifiseres landet som et høyere mellominntektsland. Landets BNP vokste i 2019 med 1,2%, og var på totalt USD 63 milliarder (nominelt).
Hviterussland ligger på 49. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 190 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Hviterussland på en 63. plass, ut av 180 land.
Norsk eksport til Hviterussland i 2020 var på NOK 917 millioner. Samme år importerte Norge varer fra Hviterussland til en verdi av NOK 1,566 milliarder.
Kortsiktige garantier
Sak for sak
Langsiktige garantier
Sak for sak
OECD landgruppe
6
Ease of doing business
49

Premiekalkulator

Norsk utenrikshandel med Hviterussland