Hviterussland

Hviterussland har en befolkning på 9,4 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 202 000 km2. Forventet levealder er 71 år, og med BNP per kapita på USD 5726, klassifiseres landet som et høyere mellominntektsland. Landets BNP vokste i 2017 med 2,4%, og var på totalt USD 54,4 milliarder (nominelt).
Hviterussland ligger på 37. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 190 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Hviterussland på en 68. plass, ut av 180 land.
Norsk eksport til Hviterussland i 2017 var på NOK 1,154 milliarder. Samme år importerte Norge varer fra Hviterussland til en verdi av NOK 852 millioner.
Kortsiktige garantier
Sak for sak
Langsiktige garantier
Sak for sak
OECD landgruppe
6
Ease of doing business
37

Premiekalkulator

Norsk utenrikshandel med Hviterussland