Hellas

Hellas har en befolkning på 11 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 128 000 km2. Forventet levealder er 80 år, og med BNP per kapita på USD 18103, klassifiseres landet som et høyinntektsland. Landets BNP falt i 2016 med 0%, og var på totalt USD 194,5 milliarder (nominelt).
Hellas ligger på 61. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 189 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Hellas på en 58. plass, ut av 167 land.
Norsk eksport til Hellas i 2016 var på NOK 1,071 milliarder. Samme år importerte Norge varer fra Hellas til en verdi av NOK 569 millioner.
Kortsiktige garantier
Sak for sak
Langsiktige garantier
Sak for sak
OECD landgruppe
0
Ease of doing business
61

Norsk utenrikshandel med Hellas