Hellas

Hellas har en befolkning på 11 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 128 000 km2. Forventet levealder er 80 år, og med BNP per kapita på USD 18613, klassifiseres landet som et høyinntektsland. Landets BNP vokste i 2017 med 1,4%, og var på totalt USD 200,2 milliarder (nominelt).
Hellas ligger på 72. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 190 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Hellas på en 59. plass, ut av 180 land.
Norsk eksport til Hellas i 2017 var på NOK 1,102 milliarder. Samme år importerte Norge varer fra Hellas til en verdi av NOK 684 millioner.
Kortsiktige garantier
Sak for sak
Langsiktige garantier
Sak for sak
OECD landgruppe
0
Ease of doing business
72

Norsk utenrikshandel med Hellas