Hellas

Hellas har en befolkning på 10,8 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 128 000 km2. Forventet levealder er 81 år, og med BNP per kapita på USD 19582, klassifiseres landet som et høyinntektsland. Landets BNP vokste i 2019 med 1,9%, og var på totalt USD 209,8 milliarder (nominelt).
Hellas ligger på 79. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 190 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Hellas på en 59. plass, ut av 180 land.
Norsk eksport til Hellas i 2020 var på NOK 2,23 milliarder. Samme år importerte Norge varer fra Hellas til en verdi av NOK 866 millioner.
Kortsiktige garantier
Sak for sak
Langsiktige garantier
Sak for sak
OECD landgruppe
0
Ease of doing business
79

Norsk utenrikshandel med Hellas