Frankrike

Frankrike har en befolkning på 65,6 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 547 000 km2. Forventet levealder er 81 år, og med BNP per kapita på USD 36854, klassifiseres landet som et høyinntektsland. Landets BNP vokste i 2016 med 1,2%, og var på totalt USD 2465,4 milliarder (nominelt).
Frankrike ligger på 29. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 189 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Frankrike på en 23. plass, ut av 167 land.
Norsk eksport til Frankrike i 2016 var på NOK 50,252 milliarder. Samme år importerte Norge varer fra Frankrike til en verdi av NOK 20,12 milliarder.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Åpen
OECD landgruppe
0
Ease of doing business
29

Norsk utenrikshandel med Frankrike