Frankrike

Frankrike har en befolkning på 66,5 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 547 000 km2. Forventet levealder er 82 år, og med BNP per kapita på USD 40493, klassifiseres landet som et høyinntektsland. Landets BNP vokste i 2019 med 1,5%, og var på totalt USD 2715,5 milliarder (nominelt).
Frankrike ligger på 32. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 190 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Frankrike på en 23. plass, ut av 180 land.
Norsk eksport til Frankrike i 2020 var på NOK 38,929 milliarder. Samme år importerte Norge varer fra Frankrike til en verdi av NOK 23,909 milliarder.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Åpen
OECD landgruppe
0
Ease of doing business
32

Norsk utenrikshandel med Frankrike