Færøyene

Færøyene har en befolkning på 0,048 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 1396 km2. Forventet levealder er 81 år, og med BNP per kapita på USD 0, klassifiseres landet som et lavinntektsland. Landets BNP falt i 2016 med 0%, og var på totalt USD 0 milliarder (nominelt).
Norsk eksport til Færøyene i 2016 var på NOK 705 millioner. Samme år importerte Norge varer fra Færøyene til en verdi av NOK 520 millioner.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Åpen
OECD landgruppe
0
Ease of doing business
n/a

Norsk utenrikshandel med Færøyene