Færøyene

Færøyene har en befolkning på 0,048 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 1396,00006103516 km2. Forventet levealder er 81 år, og med BNP per kapita på USD 0, klassifiseres landet som et lavinntektsland. Landets BNP falt i 2019 med 0%, og var på totalt USD 0 milliarder (nominelt).
Norsk eksport til Færøyene i 2020 var på NOK 791 millioner. Samme år importerte Norge varer fra Færøyene til en verdi av NOK 398 millioner.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Åpen
OECD landgruppe
0
Ease of doing business
n/a

Norsk utenrikshandel med Færøyene