Estland

Estland har en befolkning på 1,3 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 42 000 km2. Forventet levealder er 76 år, og med BNP per kapita på USD 17574, klassifiseres landet som et høyinntektsland. Landets BNP vokste i 2016 med 1,6%, og var på totalt USD 23,1 milliarder (nominelt).
Estland ligger på 12. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 189 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Estland på en 23. plass, ut av 167 land.
Norsk eksport til Estland i 2016 var på NOK 1,201 milliarder. Samme år importerte Norge varer fra Estland til en verdi av NOK 4,765 milliarder.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Åpen
OECD landgruppe
0
Ease of doing business
12

Norsk utenrikshandel med Estland