Estland

Estland har en befolkning på 1,3 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 43 000 km2. Forventet levealder er 77 år, og med BNP per kapita på USD 23723, klassifiseres landet som et høyinntektsland. Landets BNP vokste i 2019 med 5%, og var på totalt USD 31,4 milliarder (nominelt).
Estland ligger på 18. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 190 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Estland på en 17. plass, ut av 180 land.
Norsk eksport til Estland i 2020 var på NOK 1,644 milliarder. Samme år importerte Norge varer fra Estland til en verdi av NOK 5,382 milliarder.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Åpen
OECD landgruppe
0
Ease of doing business
18

Norsk utenrikshandel med Estland