Estland

Estland har en befolkning på 1,3 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 42 000 km2. Forventet levealder er 76 år, og med BNP per kapita på USD 19704, klassifiseres landet som et høyinntektsland. Landets BNP vokste i 2017 med 4,9%, og var på totalt USD 25,9 milliarder (nominelt).
Estland ligger på 16. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 190 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Estland på en 21. plass, ut av 180 land.
Norsk eksport til Estland i 2017 var på NOK 1,557 milliarder. Samme år importerte Norge varer fra Estland til en verdi av NOK 5,414 milliarder.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Åpen
OECD landgruppe
0
Ease of doing business
16

Norsk utenrikshandel med Estland