Danmark

Danmark har en befolkning på 5,5 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 42 000 km2. Forventet levealder er 80 år, og med BNP per kapita på USD 56307, klassifiseres landet som et høyinntektsland. Landets BNP vokste i 2017 med 2,2%, og var på totalt USD 324,8 milliarder (nominelt).
Danmark ligger på 3. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 190 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Danmark på en 2. plass, ut av 180 land.
Norsk eksport til Danmark i 2017 var på NOK 39,796 milliarder. Samme år importerte Norge varer fra Danmark til en verdi av NOK 37,101 milliarder.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Åpen
OECD landgruppe
0
Ease of doing business
3

Norsk utenrikshandel med Danmark