Danmark

Danmark har en befolkning på 5,6 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 41 000 km2. Forventet levealder er 80 år, og med BNP per kapita på USD 60170, klassifiseres landet som et høyinntektsland. Landets BNP vokste i 2019 med 2,8%, og var på totalt USD 350,1 milliarder (nominelt).
Danmark ligger på 4. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 190 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Danmark på en 1. plass, ut av 180 land.
Norsk eksport til Danmark i 2020 var på NOK 32,507 milliarder. Samme år importerte Norge varer fra Danmark til en verdi av NOK 41,339 milliarder.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Åpen
OECD landgruppe
0
Ease of doing business
4

Norsk utenrikshandel med Danmark