Bulgaria

Bulgaria har en befolkning på 7,3 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 108 000 km2. Forventet levealder er 74 år, og med BNP per kapita på USD 7350, klassifiseres landet som et høyere mellominntektsland. Landets BNP vokste i 2016 med 3,4%, og var på totalt USD 52,3 milliarder (nominelt).
Bulgaria ligger på 39. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 189 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Bulgaria på en 69. plass, ut av 167 land.
Norsk eksport til Bulgaria i 2016 var på NOK 295 millioner. Samme år importerte Norge varer fra Bulgaria til en verdi av NOK 625 millioner.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Åpen
OECD landgruppe
3
Ease of doing business
39

Premiekalkulator

Norsk utenrikshandel med Bulgaria