Bulgaria

Bulgaria har en befolkning på 7,1 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 108 000 km2. Forventet levealder er 74 år, og med BNP per kapita på USD 9828, klassifiseres landet som et høyere mellominntektsland. Landets BNP vokste i 2019 med 3,7%, og var på totalt USD 68,5 milliarder (nominelt).
Bulgaria ligger på 61. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 190 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Bulgaria på en 69. plass, ut av 180 land.
Norsk eksport til Bulgaria i 2020 var på NOK 253 millioner. Samme år importerte Norge varer fra Bulgaria til en verdi av NOK 876 millioner.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Åpen
OECD landgruppe
3
Ease of doing business
61

Premiekalkulator

Norsk utenrikshandel med Bulgaria