Bulgaria

Bulgaria har en befolkning på 7,3 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 108 000 km2. Forventet levealder er 74 år, og med BNP per kapita på USD 8031, klassifiseres landet som et høyere mellominntektsland. Landets BNP vokste i 2017 med 3,6%, og var på totalt USD 56,8 milliarder (nominelt).
Bulgaria ligger på 59. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 190 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Bulgaria på en 71. plass, ut av 180 land.
Norsk eksport til Bulgaria i 2017 var på NOK 254 millioner. Samme år importerte Norge varer fra Bulgaria til en verdi av NOK 661 millioner.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Åpen
OECD landgruppe
3
Ease of doing business
59

Premiekalkulator

Norsk utenrikshandel med Bulgaria