Bosnia-Hercegovina

Bosnia-Hercegovina har en befolkning på 3,4 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 51 000 km2. Forventet levealder er 76 år, og med BNP per kapita på USD 6108, klassifiseres landet som et høyere mellominntektsland. Landets BNP vokste i 2019 med 2,7%, og var på totalt USD 20,1 milliarder (nominelt).
Bosnia-Hercegovina ligger på 90. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 190 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Bosnia-Hercegovina på en 111. plass, ut av 180 land.
Norsk eksport til Bosnia-Hercegovina i 2020 var på NOK 32 millioner. Samme år importerte Norge varer fra Bosnia-Hercegovina til en verdi av NOK 245 millioner.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Sak for sak
OECD landgruppe
7
Ease of doing business
90

Premiekalkulator

Norsk utenrikshandel med Bosnia-Hercegovina