Belgia

Belgia har en befolkning på 11,1 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 30 000 km2. Forventet levealder er 80 år, og med BNP per kapita på USD 41096, klassifiseres landet som et høyinntektsland. Landets BNP vokste i 2016 med 1,2%, og var på totalt USD 466,3 milliarder (nominelt).
Belgia ligger på 42. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 189 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Belgia på en 15. plass, ut av 167 land.
Norsk eksport til Belgia i 2016 var på NOK 32,696 milliarder. Samme år importerte Norge varer fra Belgia til en verdi av NOK 11,035 milliarder.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Åpen
OECD landgruppe
0
Ease of doing business
42

Norsk utenrikshandel med Belgia