Belgia

Belgia har en befolkning på 11,2 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 30 000 km2. Forventet levealder er 80 år, og med BNP per kapita på USD 46420, klassifiseres landet som et høyinntektsland. Landets BNP vokste i 2019 med 1,7%, og var på totalt USD 533 milliarder (nominelt).
Belgia ligger på 46. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 190 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Belgia på en 15. plass, ut av 180 land.
Norsk eksport til Belgia i 2020 var på NOK 29,203 milliarder. Samme år importerte Norge varer fra Belgia til en verdi av NOK 12,383 milliarder.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Åpen
OECD landgruppe
0
Ease of doing business
46

Norsk utenrikshandel med Belgia