Belgia

Belgia har en befolkning på 11,1 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 30 000 km2. Forventet levealder er 80 år, og med BNP per kapita på USD 43323, klassifiseres landet som et høyinntektsland. Landets BNP vokste i 2017 med 1,7%, og var på totalt USD 492,6 milliarder (nominelt).
Belgia ligger på 45. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 190 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Belgia på en 16. plass, ut av 180 land.
Norsk eksport til Belgia i 2017 var på NOK 40,687 milliarder. Samme år importerte Norge varer fra Belgia til en verdi av NOK 10,499 milliarder.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Åpen
OECD landgruppe
0
Ease of doing business
45

Norsk utenrikshandel med Belgia