Albania

Albania har en befolkning på 2,9 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 27 000 km2. Forventet levealder er 77 år, og med BNP per kapita på USD 4146, klassifiseres landet som et høyere mellominntektsland. Landets BNP vokste i 2016 med 3,5%, og var på totalt USD 11,9 milliarder (nominelt).
Albania ligger på 58. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 189 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Albania på en 88. plass, ut av 167 land.
Norsk eksport til Albania i 2016 var på NOK 21 millioner. Samme år importerte Norge varer fra Albania til en verdi av NOK 20 millioner.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Åpen
OECD landgruppe
6
Ease of doing business
58

Premiekalkulator

Norsk utenrikshandel med Albania