Albania

Albania har en befolkning på 2,8 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 27 000 km2. Forventet levealder er 78 år, og med BNP per kapita på USD 5353, klassifiseres landet som et høyere mellominntektsland. Landets BNP vokste i 2019 med 2,2%, og var på totalt USD 15,2 milliarder (nominelt).
Albania ligger på 82. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 190 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Albania på en 104. plass, ut av 180 land.
Norsk eksport til Albania i 2020 var på NOK 49 millioner. Samme år importerte Norge varer fra Albania til en verdi av NOK 36 millioner.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Åpen
OECD landgruppe
5
Ease of doing business
82

Premiekalkulator

Norsk utenrikshandel med Albania