Albania

Albania har en befolkning på 2,9 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 27 000 km2. Forventet levealder er 77 år, og med BNP per kapita på USD 4537, klassifiseres landet som et høyere mellominntektsland. Landets BNP vokste i 2017 med 3,8%, og var på totalt USD 13 milliarder (nominelt).
Albania ligger på 63. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 190 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Albania på en 91. plass, ut av 180 land.
Norsk eksport til Albania i 2017 var på NOK 15 millioner. Samme år importerte Norge varer fra Albania til en verdi av NOK 15 millioner.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Åpen
OECD landgruppe
5
Ease of doing business
63

Premiekalkulator

Norsk utenrikshandel med Albania