Tuvalu

Tuvalu har en befolkning på 0,011 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 30 km2. Forventet levealder er 0 år, og med BNP per kapita på USD 4059, klassifiseres landet som et høyere mellominntektsland. Landets BNP vokste i 2019 med 9,8%, og var på totalt USD 0 milliarder (nominelt).
Norsk eksport til Tuvalu i 2020 var på NOK 0 millioner. Samme år importerte Norge varer fra Tuvalu til en verdi av NOK 0 millioner.
Kortsiktige garantier
Sak for sak
Langsiktige garantier
Sak for sak
OECD landgruppe
n/a
Ease of doing business
n/a

Norsk utenrikshandel med Tuvalu