Tonga

Tonga har en befolkning på 0,1 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 720 km2. Forventet levealder er 70 år, og med BNP per kapita på USD 4903, klassifiseres landet som et høyere mellominntektsland. Landets BNP vokste i 2019 med 0,7%, og var på totalt USD 0,5 milliarder (nominelt).
Tonga ligger på 103. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 190 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Tonga på en n/a. plass, ut av 180 land.
Norsk eksport til Tonga i 2020 var på NOK 0 millioner. Samme år importerte Norge varer fra Tonga til en verdi av NOK 0 millioner.
Kortsiktige garantier
Sak for sak
Langsiktige garantier
Sak for sak
OECD landgruppe
n/a
Ease of doing business
103

Norsk utenrikshandel med Tonga