Samoa

Samoa har en befolkning på 0,193 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 2830 km2. Forventet levealder er 72 år, og med BNP per kapita på USD 4324, klassifiseres landet som et høyere mellominntektsland. Landets BNP vokste i 2019 med 3,6%, og var på totalt USD 0,8 milliarder (nominelt).
Samoa ligger på 98. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 190 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Samoa på en n/a. plass, ut av 180 land.
Norsk eksport til Samoa i 2020 var på NOK 0 millioner. Samme år importerte Norge varer fra Samoa til en verdi av NOK 0 millioner.
Kortsiktige garantier
Sak for sak
Langsiktige garantier
Sak for sak
OECD landgruppe
n/a
Ease of doing business
98

Norsk utenrikshandel med Samoa