Salomonøyene

Salomonøyene har en befolkning på 0,549 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 27 000 km2. Forventet levealder er 67 år, og med BNP per kapita på USD 2005, klassifiseres landet som et lavere mellominntektsland. Landets BNP vokste i 2016 med 3%, og var på totalt USD 1,2 milliarder (nominelt).
Salomonøyene ligger på 104. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 189 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Salomonøyene på en n/a. plass, ut av 167 land.
Norsk eksport til Salomonøyene i 2016 var på NOK 0 millioner. Samme år importerte Norge varer fra Salomonøyene til en verdi av NOK 0 millioner.
Kortsiktige garantier
Sak for sak
Langsiktige garantier
Sak for sak
OECD landgruppe
n/a
Ease of doing business
104

Norsk utenrikshandel med Salomonøyene