Salomonøyene

Salomonøyene har en befolkning på 0,603 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 27 000 km2. Forventet levealder er 72 år, og med BNP per kapita på USD 2373, klassifiseres landet som et lavere mellominntektsland. Landets BNP vokste i 2019 med 1,2%, og var på totalt USD 1,5 milliarder (nominelt).
Salomonøyene ligger på 136. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 190 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Salomonøyene på en 78. plass, ut av 180 land.
Norsk eksport til Salomonøyene i 2020 var på NOK 0 millioner. Samme år importerte Norge varer fra Salomonøyene til en verdi av NOK 0 millioner.
Kortsiktige garantier
Sak for sak
Langsiktige garantier
Sak for sak
OECD landgruppe
n/a
Ease of doing business
136

Norsk utenrikshandel med Salomonøyene