Papua Ny-Guinea

Papua Ny-Guinea har en befolkning på 7,1 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 452 000 km2. Forventet levealder er 62 år, og med BNP per kapita på USD 0, klassifiseres landet som et lavinntektsland. Landets BNP falt i 2016 med 0%, og var på totalt USD 0 milliarder (nominelt).
Papua Ny-Guinea ligger på 119. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 189 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Papua Ny-Guinea på en 139. plass, ut av 167 land.
Norsk eksport til Papua Ny-Guinea i 2016 var på NOK 2 millioner. Samme år importerte Norge varer fra Papua Ny-Guinea til en verdi av NOK 4 millioner.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Åpen
OECD landgruppe
6
Ease of doing business
119

Premiekalkulator

Norsk utenrikshandel med Papua Ny-Guinea