Papua Ny-Guinea

Papua Ny-Guinea har en befolkning på 7,1 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 452 000 km2. Forventet levealder er 62 år, og med BNP per kapita på USD 2555, klassifiseres landet som et lavere mellominntektsland. Landets BNP vokste i 2017 med 2,2%, og var på totalt USD 21 milliarder (nominelt).
Papua Ny-Guinea ligger på 108. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 190 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Papua Ny-Guinea på en 135. plass, ut av 180 land.
Norsk eksport til Papua Ny-Guinea i 2017 var på NOK 2 millioner. Samme år importerte Norge varer fra Papua Ny-Guinea til en verdi av NOK 0 millioner.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Åpen
OECD landgruppe
6
Ease of doing business
108

Premiekalkulator

Norsk utenrikshandel med Papua Ny-Guinea