Papua Ny-Guinea

Papua Ny-Guinea har en befolkning på 8,1 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 452 000 km2. Forventet levealder er 63 år, og med BNP per kapita på USD 2829, klassifiseres landet som et lavere mellominntektsland. Landets BNP vokste i 2019 med 5,9%, og var på totalt USD 24,8 milliarder (nominelt).
Papua Ny-Guinea ligger på 120. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 190 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Papua Ny-Guinea på en 142. plass, ut av 180 land.
Norsk eksport til Papua Ny-Guinea i 2020 var på NOK 5 millioner. Samme år importerte Norge varer fra Papua Ny-Guinea til en verdi av NOK 2 millioner.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Åpen
OECD landgruppe
6
Ease of doing business
120

Premiekalkulator

Norsk utenrikshandel med Papua Ny-Guinea