New Zealand

New Zealand har en befolkning på 4,4 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 263 000 km2. Forventet levealder er 81 år, og med BNP per kapita på USD 39426, klassifiseres landet som et høyinntektsland. Landets BNP vokste i 2016 med 3,9%, og var på totalt USD 185 milliarder (nominelt).
New Zealand ligger på 1. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 189 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger New Zealand på en 4. plass, ut av 167 land.
Norsk eksport til New Zealand i 2016 var på NOK 343 millioner. Samme år importerte Norge varer fra New Zealand til en verdi av NOK 400 millioner.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Åpen
OECD landgruppe
0
Ease of doing business
1

Norsk utenrikshandel med New Zealand