New Zealand

New Zealand har en befolkning på 4,5 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 263 000 km2. Forventet levealder er 81 år, og med BNP per kapita på USD 42084, klassifiseres landet som et høyinntektsland. Landets BNP vokste i 2019 med 2,8%, og var på totalt USD 206,9 milliarder (nominelt).
New Zealand ligger på 1. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 190 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger New Zealand på en 1. plass, ut av 180 land.
Norsk eksport til New Zealand i 2020 var på NOK 282 millioner. Samme år importerte Norge varer fra New Zealand til en verdi av NOK 483 millioner.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Åpen
OECD landgruppe
0
Ease of doing business
1

Norsk utenrikshandel med New Zealand