Marshalløyene

Marshalløyene har en befolkning på 0,052 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 180 km2. Forventet levealder er 0 år, og med BNP per kapita på USD 3448, klassifiseres landet som et lavere mellominntektsland. Landets BNP vokste i 2016 med 2,9%, og var på totalt USD 0,1 milliarder (nominelt).
Marshalløyene ligger på 143. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 189 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Marshalløyene på en n/a. plass, ut av 167 land.
Norsk eksport til Marshalløyene i 2016 var på NOK 752 millioner. Samme år importerte Norge varer fra Marshalløyene til en verdi av NOK 111 millioner.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Åpen
OECD landgruppe
n/a
Ease of doing business
143

Norsk utenrikshandel med Marshalløyene