Marshalløyene

Marshalløyene har en befolkning på 0,057 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 180 km2. Forventet levealder er 0 år, og med BNP per kapita på USD 0, klassifiseres landet som et lavinntektsland. Landets BNP falt i 2019 med 0%, og var på totalt USD 0 milliarder (nominelt).
Marshalløyene ligger på 153. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 190 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Marshalløyene på en n/a. plass, ut av 180 land.
Norsk eksport til Marshalløyene i 2020 var på NOK 33 millioner. Samme år importerte Norge varer fra Marshalløyene til en verdi av NOK 186 millioner.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Åpen
OECD landgruppe
n/a
Ease of doing business
153

Norsk utenrikshandel med Marshalløyene