Kiribati

Kiribati har en befolkning på 0,106 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 810 km2. Forventet levealder er 65 år, og med BNP per kapita på USD 1685, klassifiseres landet som et lavere mellominntektsland. Landets BNP vokste i 2017 med 3,1%, og var på totalt USD 0,1 milliarder (nominelt).
Kiribati ligger på 158. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 190 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Kiribati på en n/a. plass, ut av 180 land.
Norsk eksport til Kiribati i 2017 var på NOK 0 millioner. Samme år importerte Norge varer fra Kiribati til en verdi av NOK 0 millioner.
Kortsiktige garantier
Sak for sak
Langsiktige garantier
Sak for sak
OECD landgruppe
n/a
Ease of doing business
158

Norsk utenrikshandel med Kiribati