Kiribati

Kiribati har en befolkning på 0,11 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 810 km2. Forventet levealder er 67 år, og med BNP per kapita på USD 1655, klassifiseres landet som et lavere mellominntektsland. Landets BNP vokste i 2019 med 2,2%, og var på totalt USD 0,1 milliarder (nominelt).
Kiribati ligger på 164. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 190 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Kiribati på en n/a. plass, ut av 180 land.
Norsk eksport til Kiribati i 2020 var på NOK 0 millioner. Samme år importerte Norge varer fra Kiribati til en verdi av NOK 0 millioner.
Kortsiktige garantier
Sak for sak
Langsiktige garantier
Sak for sak
OECD landgruppe
n/a
Ease of doing business
164

Norsk utenrikshandel med Kiribati