Australia

Australia har en befolkning på 23,8 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 7,6 millioner km2. Forventet levealder er 82 år, og med BNP per kapita på USD 55060, klassifiseres landet som et høyinntektsland. Landets BNP vokste i 2019 med 2,2%, og var på totalt USD 1396,5 milliarder (nominelt).
Australia ligger på 14. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 190 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Australia på en 11. plass, ut av 180 land.
Norsk eksport til Australia i 2020 var på NOK 2,105 milliarder. Samme år importerte Norge varer fra Australia til en verdi av NOK 1,579 milliarder.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Åpen
OECD landgruppe
0
Ease of doing business
14

Norsk utenrikshandel med Australia