Australia

Australia har en befolkning på 22,7 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 7,6 millioner km2. Forventet levealder er 82 år, og med BNP per kapita på USD 53799, klassifiseres landet som et høyinntektsland. Landets BNP vokste i 2017 med 2%, og var på totalt USD 1323,4 milliarder (nominelt).
Australia ligger på 18. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 190 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Australia på en 13. plass, ut av 180 land.
Norsk eksport til Australia i 2017 var på NOK 1,604 milliarder. Samme år importerte Norge varer fra Australia til en verdi av NOK 1,155 milliarder.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Åpen
OECD landgruppe
0
Ease of doing business
18

Norsk utenrikshandel med Australia