Amerikansk Samoa

Amerikansk Samoa har en befolkning på 0,055 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 200 km2. Forventet levealder er 0 år, og med BNP per kapita på USD 0, klassifiseres landet som et lavinntektsland. Landets BNP falt i 2019 med 0%, og var på totalt USD 0 milliarder (nominelt).
Norsk eksport til Amerikansk Samoa i 2020 var på NOK 0 millioner. Samme år importerte Norge varer fra Amerikansk Samoa til en verdi av NOK 0 millioner.
Kortsiktige garantier
Sak for sak
Langsiktige garantier
Sak for sak
OECD landgruppe
0
Ease of doing business
n/a

Norsk utenrikshandel med Amerikansk Samoa