Turkmenistan

Turkmenistan har en befolkning på 5,5 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 469 000 km2. Forventet levealder er 67 år, og med BNP per kapita på USD 0, klassifiseres landet som et lavinntektsland. Landets BNP falt i 2019 med 0%, og var på totalt USD 0 milliarder (nominelt).
Norsk eksport til Turkmenistan i 2020 var på NOK 3 millioner. Samme år importerte Norge varer fra Turkmenistan til en verdi av NOK 0 millioner.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Sak for sak
OECD landgruppe
7
Ease of doing business
n/a

Premiekalkulator

Norsk utenrikshandel med Turkmenistan