Turkmenistan

Turkmenistan har en befolkning på 5,1 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 469 000 km2. Forventet levealder er 65 år, og med BNP per kapita på USD 7355, klassifiseres landet som et høyere mellominntektsland. Landets BNP vokste i 2017 med 6,5%, og var på totalt USD 42,3 milliarder (nominelt).
Norsk eksport til Turkmenistan i 2017 var på NOK 4 millioner. Samme år importerte Norge varer fra Turkmenistan til en verdi av NOK 1 millioner.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Sak for sak
OECD landgruppe
7
Ease of doing business
n/a

Premiekalkulator

Norsk utenrikshandel med Turkmenistan