Tadsjikistan

Tadsjikistan har en befolkning på 7,9 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 139 000 km2. Forventet levealder er 69 år, og med BNP per kapita på USD 795, klassifiseres landet som et lavinntektsland. Landets BNP vokste i 2016 med 6,9%, og var på totalt USD 6,9 milliarder (nominelt).
Tadsjikistan ligger på 128. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 189 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Tadsjikistan på en 136. plass, ut av 167 land.
Norsk eksport til Tadsjikistan i 2016 var på NOK 3 millioner. Samme år importerte Norge varer fra Tadsjikistan til en verdi av NOK 0 millioner.
Kortsiktige garantier
Sak for sak
Langsiktige garantier
Lukket
OECD landgruppe
7
Ease of doing business
128

Premiekalkulator

GIEK er lukket på nye garantier, og minimumspremie er ikke tilgjengelig

Norsk utenrikshandel med Tadsjikistan