Tadsjikistan

Tadsjikistan har en befolkning på 8,4 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 138 000 km2. Forventet levealder er 70 år, og med BNP per kapita på USD 870, klassifiseres landet som et lavinntektsland. Landets BNP vokste i 2019 med 7%, og var på totalt USD 8,1 milliarder (nominelt).
Tadsjikistan ligger på 106. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 190 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Tadsjikistan på en 149. plass, ut av 180 land.
Norsk eksport til Tadsjikistan i 2020 var på NOK 0 millioner. Samme år importerte Norge varer fra Tadsjikistan til en verdi av NOK 0 millioner.
Kortsiktige garantier
Sak for sak
Langsiktige garantier
Lukket
OECD landgruppe
7
Ease of doing business
106

Premiekalkulator

GIEK er lukket på nye garantier, og minimumspremie er ikke tilgjengelig

Norsk utenrikshandel med Tadsjikistan