Syria

Syria har en befolkning på 19,9 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 183 000 km2. Forventet levealder er 70 år, og med BNP per kapita på USD 0, klassifiseres landet som et lavinntektsland. Landets BNP falt i 2016 med 0%, og var på totalt USD 0 milliarder (nominelt).
Syria ligger på 173. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 189 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Syria på en 154. plass, ut av 167 land.
Norsk eksport til Syria i 2016 var på NOK 4 millioner. Samme år importerte Norge varer fra Syria til en verdi av NOK 1 millioner.
Kortsiktige garantier
Lukket
Langsiktige garantier
Lukket
OECD landgruppe
7
Ease of doing business
173

Premiekalkulator

GIEK er lukket på nye garantier, og minimumspremie er ikke tilgjengelig

Norsk utenrikshandel med Syria