Syria

Syria har en befolkning på 17,9 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 183 000 km2. Forventet levealder er 69 år, og med BNP per kapita på USD 0, klassifiseres landet som et lavinntektsland. Landets BNP falt i 2019 med 0%, og var på totalt USD 0 milliarder (nominelt).
Syria ligger på 176. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 190 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Syria på en 178. plass, ut av 180 land.
Norsk eksport til Syria i 2020 var på NOK 2 millioner. Samme år importerte Norge varer fra Syria til en verdi av NOK 11 millioner.
Kortsiktige garantier
Lukket
Langsiktige garantier
Lukket
OECD landgruppe
7
Ease of doing business
176

Premiekalkulator

GIEK er lukket på nye garantier, og minimumspremie er ikke tilgjengelig

Norsk utenrikshandel med Syria