Sri Lanka

Sri Lanka har en befolkning på 20,9 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 62 000 km2. Forventet levealder er 76 år, og med BNP per kapita på USD 3853, klassifiseres landet som et lavere mellominntektsland. Landets BNP vokste i 2019 med 2,3%, og var på totalt USD 84 milliarder (nominelt).
Sri Lanka ligger på 99. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 190 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Sri Lanka på en 94. plass, ut av 180 land.
Norsk eksport til Sri Lanka i 2020 var på NOK 55 millioner. Samme år importerte Norge varer fra Sri Lanka til en verdi av NOK 423 millioner.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Åpen
OECD landgruppe
6
Ease of doing business
99

Premiekalkulator

Norsk utenrikshandel med Sri Lanka