Sri Lanka

Sri Lanka har en befolkning på 20,4 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 62 000 km2. Forventet levealder er 74 år, og med BNP per kapita på USD 4065, klassifiseres landet som et høyere mellominntektsland. Landets BNP vokste i 2017 med 3,1%, og var på totalt USD 87,1 milliarder (nominelt).
Sri Lanka ligger på 100. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 190 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Sri Lanka på en 91. plass, ut av 180 land.
Norsk eksport til Sri Lanka i 2017 var på NOK 53 millioner. Samme år importerte Norge varer fra Sri Lanka til en verdi av NOK 374 millioner.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Åpen
OECD landgruppe
6
Ease of doing business
100

Premiekalkulator

Norsk utenrikshandel med Sri Lanka