Sør-Korea

Sør-Korea har en befolkning på 50 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 97 000 km2. Forventet levealder er 81 år, og med BNP per kapita på USD 27538, klassifiseres landet som et høyinntektsland. Landets BNP vokste i 2016 med 2,8%, og var på totalt USD 1411,2 milliarder (nominelt).
Sør-Korea ligger på 5. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 189 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Sør-Korea på en 37. plass, ut av 167 land.
Norsk eksport til Sør-Korea i 2016 var på NOK 10,736 milliarder. Samme år importerte Norge varer fra Sør-Korea til en verdi av NOK 17,094 milliarder.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Åpen
OECD landgruppe
0
Ease of doing business
5

Norsk utenrikshandel med Sør-Korea