Sør-Korea

Sør-Korea har en befolkning på 51 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 97 000 km2. Forventet levealder er 82 år, og med BNP per kapita på USD 31846, klassifiseres landet som et høyinntektsland. Landets BNP vokste i 2019 med 2%, og var på totalt USD 1646,7 milliarder (nominelt).
Norsk eksport til Sør-Korea i 2020 var på NOK 13,405 milliarder. Samme år importerte Norge varer fra Sør-Korea til en verdi av NOK 10,004 milliarder.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Åpen
OECD landgruppe
0
Ease of doing business
n/a

Norsk utenrikshandel med Sør-Korea