Sør-Korea

Sør-Korea har en befolkning på 50 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 97 000 km2. Forventet levealder er 81 år, og med BNP per kapita på USD 29742, klassifiseres landet som et høyinntektsland. Landets BNP vokste i 2017 med 3,1%, og var på totalt USD 1530,7 milliarder (nominelt).
Norsk eksport til Sør-Korea i 2017 var på NOK 8,293 milliarder. Samme år importerte Norge varer fra Sør-Korea til en verdi av NOK 46,241 milliarder.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Åpen
OECD landgruppe
0
Ease of doing business
n/a

Norsk utenrikshandel med Sør-Korea