Saudi-Arabia

Saudi-Arabia har en befolkning på 31,7 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 2,1 millioner km2. Forventet levealder er 74 år, og med BNP per kapita på USD 23139, klassifiseres landet som et høyinntektsland. Landets BNP vokste i 2019 med 0,3%, og var på totalt USD 792,9 milliarder (nominelt).
Saudi-Arabia ligger på 62. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 190 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Saudi-Arabia på en 52. plass, ut av 180 land.
Norsk eksport til Saudi-Arabia i 2020 var på NOK 1,103 milliarder. Samme år importerte Norge varer fra Saudi-Arabia til en verdi av NOK 100 millioner.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Åpen
OECD landgruppe
2
Ease of doing business
62

Premiekalkulator

Norsk utenrikshandel med Saudi-Arabia