Saudi-Arabia

Saudi-Arabia har en befolkning på 29,4 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 2,1 millioner km2. Forventet levealder er 74 år, og med BNP per kapita på USD 20760, klassifiseres landet som et høyinntektsland. Landets BNP falt i 2017 med -0,7%, og var på totalt USD 683,8 milliarder (nominelt).
Saudi-Arabia ligger på 92. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 190 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Saudi-Arabia på en 57. plass, ut av 180 land.
Norsk eksport til Saudi-Arabia i 2017 var på NOK 1,093 milliarder. Samme år importerte Norge varer fra Saudi-Arabia til en verdi av NOK 279 millioner.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Åpen
OECD landgruppe
2
Ease of doing business
92

Premiekalkulator

Norsk utenrikshandel med Saudi-Arabia