Qatar

Qatar har en befolkning på 2,5 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 11 000 km2. Forventet levealder er 79 år, og med BNP per kapita på USD 62088, klassifiseres landet som et høyinntektsland. Landets BNP vokste i 2019 med 0,8%, og var på totalt USD 175,8 milliarder (nominelt).
Qatar ligger på 77. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 190 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Qatar på en 30. plass, ut av 180 land.
Norsk eksport til Qatar i 2020 var på NOK 429 millioner. Samme år importerte Norge varer fra Qatar til en verdi av NOK 437 millioner.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Åpen
OECD landgruppe
3
Ease of doing business
77

Premiekalkulator

Norsk utenrikshandel med Qatar