Qatar

Qatar har en befolkning på 2 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 11 000 km2. Forventet levealder er 78 år, og med BNP per kapita på USD 63505, klassifiseres landet som et høyinntektsland. Landets BNP vokste i 2017 med 1,6%, og var på totalt USD 167,6 milliarder (nominelt).
Qatar ligger på 83. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 190 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Qatar på en 29. plass, ut av 180 land.
Norsk eksport til Qatar i 2017 var på NOK 356 millioner. Samme år importerte Norge varer fra Qatar til en verdi av NOK 58 millioner.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Åpen
OECD landgruppe
3
Ease of doing business
83

Premiekalkulator

Norsk utenrikshandel med Qatar