Oman

Oman har en befolkning på 3,5 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 309 000 km2. Forventet levealder er 76 år, og med BNP per kapita på USD 14982, klassifiseres landet som et høyinntektsland. Landets BNP falt i 2016 med 0%, og var på totalt USD 66,2 milliarder (nominelt).
Oman ligger på 66. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 189 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Oman på en 60. plass, ut av 167 land.
Norsk eksport til Oman i 2016 var på NOK 83 millioner. Samme år importerte Norge varer fra Oman til en verdi av NOK 5 millioner.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Åpen
OECD landgruppe
3
Ease of doing business
66

Premiekalkulator

Norsk utenrikshandel med Oman