Oman

Oman har en befolkning på 4,2 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 309 000 km2. Forventet levealder er 76 år, og med BNP per kapita på USD 15343, klassifiseres landet som et høyinntektsland. Landets BNP falt i 2019 med -1,6%, og var på totalt USD 76,3 milliarder (nominelt).
Oman ligger på 68. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 190 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Oman på en 49. plass, ut av 180 land.
Norsk eksport til Oman i 2020 var på NOK 127 millioner. Samme år importerte Norge varer fra Oman til en verdi av NOK 204 millioner.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Åpen
OECD landgruppe
5
Ease of doing business
68

Premiekalkulator

Norsk utenrikshandel med Oman