Oman

Oman har en befolkning på 3,5 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 309 000 km2. Forventet levealder er 76 år, og med BNP per kapita på USD 15668, klassifiseres landet som et høyinntektsland. Landets BNP falt i 2017 med -0,3%, og var på totalt USD 72,6 milliarder (nominelt).
Oman ligger på 78. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 190 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Oman på en 68. plass, ut av 180 land.
Norsk eksport til Oman i 2017 var på NOK 1,188 milliarder. Samme år importerte Norge varer fra Oman til en verdi av NOK 3 millioner.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Åpen
OECD landgruppe
5
Ease of doing business
78

Premiekalkulator

Norsk utenrikshandel med Oman