Nord-Korea

Nord-Korea har en befolkning på 24,7 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 120 000 km2. Forventet levealder er 69 år, og med BNP per kapita på USD 0, klassifiseres landet som et lavinntektsland. Landets BNP falt i 2017 med 0%, og var på totalt USD 0 milliarder (nominelt).
Norsk eksport til Nord-Korea i 2017 var på NOK 0 millioner. Samme år importerte Norge varer fra Nord-Korea til en verdi av NOK 0 millioner.
Kortsiktige garantier
Lukket
Langsiktige garantier
Lukket
OECD landgruppe
7
Ease of doing business
n/a

Premiekalkulator

GIEK er lukket på nye garantier, og minimumspremie er ikke tilgjengelig

Norsk utenrikshandel med Nord-Korea