Nepal

Nepal har en befolkning på 27,5 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 143 000 km2. Forventet levealder er 68 år, og med BNP per kapita på USD 729, klassifiseres landet som et lavinntektsland. Landets BNP vokste i 2016 med 0,6%, og var på totalt USD 21,1 milliarder (nominelt).
Nepal ligger på 107. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 189 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Nepal på en 130. plass, ut av 167 land.
Norsk eksport til Nepal i 2016 var på NOK 5 millioner. Samme år importerte Norge varer fra Nepal til en verdi av NOK 22 millioner.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Sak for sak
OECD landgruppe
6
Ease of doing business
107

Premiekalkulator

Norsk utenrikshandel med Nepal